महाराष्ट्र शासन
शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Deputy Director of Education, Kolhapur Region, Kolhapur, Maharashtra, India (O/o Govt.of Maharashtra)
 


लेखा शाखा
अ.क्र. शासन निर्णय
(PDF फाईल उघडण्यासाठी हव्या त्या नावावर क्लिक करा.)
दिनांक
1 राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत 01/04/2010
2 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याबाबत 05/04/2010
3 राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक वर्ग / कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन यामध्ये सुधारणा 09/04/2010
4 राज्यातील शिष्यवृत्ती,मानधनाचे प्रदान इ.योजनांकरिता अनुदान वितरण प्रक्रियेचे सुलभीकरण 15/04/2010Website developed by: Easy and Useful. E-mail: easyanduseful@gmail.com
(c)All rights reserved. Click to see disclosure